Betio Village

 
切换地图
街道地图 卫星视图 全景 Weather Main map Alternate map Alternate map 标尺
大陆
亚洲北美洲南极洲南美洲大洋洲欧洲非洲
国家东帝汶关岛北马里亚纳群岛图瓦卢基里巴斯密克罗尼西亚巴布亚新几内亚帕劳所罗门群岛托克劳斐济新喀里多尼亚新西兰汤加法属波利尼西亚澳大利亚瑙鲁瓦利斯和富图纳瓦努阿图美国边远小岛美属萨摩亚萨摩亚马绍尔群岛
行政区划Gilbert IslandsLine IslandsPhoenix Islands
Abamakoro VillageAbaokoro VillageAbarao VillageAbatao VillageAbatiku VillageAiakiAiwa VillageAmbo VillageAntai VillageAntebuka VillageAntereen VillageAobike VillageAoneaba VillageAoniman VillageAonobuaka Village
Autokia VillageAutukia VillageBainuna VillageBairiki VillageBakaka VillageBakarawa VillageBangai VillageBangotantekabaia VillageBanraeaba VillageBarebuka VillageBaretoa VillageBaurua VillageBenuaroa VillageBetio VillageBikati Village
Bike VillageBikenibeu VillageBonriki VillageBorotiam VillageBouatoa VillageBubutei VillageEriko VillageKabangaki VillageKabuna VillageKainaba VillageKariatebike VillageKatabanga VillageKauma VillageKeuea VillageKiebu Village
Koinawa VillageKuma VillageKuria VillageMakin VillageManenaua VillageManoku VillageManriki VillageMarenanuka VillageMatang VillageMorikao VillageMuribenua VillageNabeina VillageNanikai VillageNawerewere VillageNikumanu Village
Nikutoru VillageNuatabu VillageNuka VillageNuotaea VillageOneeke VillageOtowae VillageRawannawi VillageRaweai VillageRibono VillageRongorongo VillageRoreti VillageRotuma VillageRungataTabewa VillageTabiauea Village
Tabiteuea VillageTaboiaki VillageTabomatang VillageTabonibara VillageTabonuea VillageTabuarorae VillageTabuiroa VillageTabukiniberu VillageTaburao VillageTabutoa VillageTakaeang VillageTakarano VillageTaku VillageTamaroa VillageTanaea Village
Tanaeag VillageTanaeang VillageTangintebu VillageTanimainiku VillageTaratai VillageTarawaTauma VillageTaungaeaka VillageTeaoraereke VillageTearinibai VillageTebangaroi VillageTebero VillageTebikerai VillageTebunginako VillageTebwangetua Village
Teitai VillageTekabwibwi VillageTekaman VillageTekarakan VillageTekaranga VillageTekatirirake VillageTekawa VillageTekuanga VillageTemaiku VillageTemanoku VillageTemao VillageTematantongo VillageTemwangaua VillageTenatorua VillageTerikiai Village
Teteirio VillageTeuabu VillageTewai VillageToboiaki VillageToora VillageTuarabu VillageUbanteman VillageUkiangang VillageUmwa VillageUtiroa Village
using Google™: 照片由卫星: Betio Village. 街道,房屋,道路和其他对象,虚拟全景照片;地址搜索。 地图

要切换到虚拟全景街景 - 从地图上你感兴趣的地方左上方拖动人图标

地方与虚拟全景标记在拖动过程中的蓝色。

虚拟全景不是在地图上所有的地方进行。如果没有虚拟全景存在于地图区域,那么没有什么是标记为蓝色。